TRETS D’IDENTITAT

 

L’escola és pública, laica, catalana i pluralista, no sexista, solidària i tolerant.

 

Es basa en una educació dialogant i integral, amb un ensenyament actiu i obert a tothom. Som una escola acollidora i compromesa amb la societat.  

 

El català és la llengua d'ensenyament-aprenentatge i de comunicació. L’escola està arrelada a la realitat històrica, social i cultural del nostre barri, la nostra ciutat i el nostre país. Considerem que és important mantenir una  escola viva i dinàmica i no caure en les rutines. 

 

Apostem per la sostenibilitat social i ambiental. Des de fa 6 anys formem part del programa d'Escoles+Sostenibles impulsat per l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci d'Educació.

 

Pensem que l'escola no és només un espai d'ensenyament-aprenentatge, és també un espai on es formen ciutadans del demà i volem que els nostres alumnes siguin imaginatius, curiosos, crítics, respectuosos i feliços. 

 

 

PILARS PEDAGÒGICS

 

La línia pedagògica de l'escola es basa en la formació integral dels nostres alumnes i en el desenvolupament de les capacitats cognitives, emocionals i físiques, a l'hora que promou els valors socials i cívics.

 

Som una escola inclusiva que atén a la diversitat per fer efectiva la igualtat d'oportunitats i la cohesió social.

 

Som un centre integrador que cerca contínuament la millora de la qualitat del procés d'ensenyament-aprenentatge dels nostres alumnes i del professorat.

 

 

OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS

 

  • Millorar el nivell de l'alumnat en l'assoliment de les competències bàsiques i incidir en l'ús de les noves tecnologies per potenciar els aprenentatges.

 

  • Desenvolupar el pensament científic basat en l'observació i l'experimentació a partir del Projecte Natura (hort i granja).

 

  • Potenciar la reflexió, la recerca i la planificació en totes les àrees del currículum, així com en els eixos transversals.

 

  • Fomentar la capacitat de treballar cooperativament en equip. 

 

 

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

 

  • Tots els  alumnes han de rebre una educació d'acord a les seves capacitats; és per això que en les àrees instrumentals (llengua i matemàtiques) fem agrupaments flexibles. Això ens permet treballar en grups més petits  i donar una atenció més personalitzada.

 

  • Tots els alumnes disposen d'una hora setmanal per realitzar un aprenentatge vivencial a partir del treball de l'hort i la cura dels animals de granja. 

 

  • El taller de Pictoescriptura ajuda als alumnes a millorar l'expressió escrita a partir de les seves il·lustracions. 

 

  • Un cop a la setmana els alumnes aprenen a treballar en equip a partir de la resolució de problemes mitjançant la metodologia de Treball Cooperatiu.

 

  • Els alumnes assisteixen  a la sessió de "Conta Contes" de la biblioteca escolar cada setmana i també en els programes que organitza la biblioteca del barri "La Fraternitat". 

 

 

ÀMBITS DE PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ

 

L'AMPA organitza les activitats extraescolars, el casal d'estiu per les famílies que ho necessitin al juny i al juliol i participa en diverses festes de l'escola.

 

L'escola i AMPA col·labora amb la Marató de TV3.

 

Participem dels actes que organitza el Centre Cívic del barri per les escoles. 

 

Col·laborem amb l'Ajuntament  de Barcelona amb les jornades de Patis Oberts els dissabtes i en període de vacances.

 

Participem en el programa Èxit de reforç escolar amb alumnes de cicle superior.