CALENDARI ESCOLAR 2016-17
 Primer dia del curs  12 de setembre de 2016
 Dia de lliure disposició  31 d'octubre  i 5 de desembre de 2016

 Nadal 

 23 de desembre de 2016 fins al 8 de gener de 2017, (ambdós inclosos) 

 Dia de lliure disposició

 27 de febrer de 2017
 Setmana Santa   del 8 al 17 d'abril de 2017 (ambdós inclosos)
 Dia de lliure  disposició  2 de juny de 2017
 Darrer dia de curs  21 de juny de 2017
 Jornada intensiva   22 de desembre del 2016 i del 5 al 21 de juny de 2017

 

 

 

 

FAMÍLIA-ESCOLA 

Reunió de classe

La reunió de classe es fa amb la intenció que els pares coneguin el professorat, objectius generals, dinàmica del grup de classe, activitats, sortides… que es realitzaran al llarg del curs. És  anual i es fa a principi de curs.

 

Informes
Els pares dels alumnes educació Infantil rebreu dos informes: un al febrer i l’altre a final de curs. 

Els pares dels alumnes de Primària rebreu tres butlletins de notes, un a final de cada trimestre.

L’últim informe, coincidint amb el final de curs, només es donarà als pares o tutors mitjançant una entrevista personal.

 

Carta de Compromís Educatiu

La finalitat de la Carta de Compromís Educatiu és potenciar la comunicació, participació, implicació i compromís entre el centre i la família per dur a terme una acció coherent i coordinada en l'educació dels vostres fills/es. 


Entrevistes

Si per algun motiu la família o el professorat creu convenient parlar d’un alumne, es concertaran  les entrevistes. Se'n recomana una a l'any com a mínim.

En qualsevol cas, no és bon moment parlar amb el/la mestre/a a les hores d’entrada o sortida o en d’altres hores que no siguin de visita concertada.

 

Agenda / Notes adreçades al professorat
Per a facilitar la comunicació família-escola, l’alumne/a ha de portar sempre l’agenda escolar.

Cal que el pare, la mare o el tutor notifiquin les comunicacions especials (per exemple sortir abans de l’escola, malaltia, entrevista..) a través de l’agenda o nota que l’alumne donarà al mestre.