Horari escolar
 
   Educació infantil    Primària
 Matiners   de 8,30h a 9,30h  
 Classes matí  de 9,30h a 13h  de 8,30h a 13h
 Classes tarda  de 15h a 16,30h  de 15h a 16,30h

Activitats extraescolars

 

de 16,30h a 18h

 de 16,30h a 17,30h

 de 16,30h a 18h

 de 16,30h a 17,30h

 Preguem puntualitat
. Degut a la nova normativa s'han de comptabilitzar els retards tant de l'entrada com de la recollida dels alumnes i comunicar-ho al Departament d'Educació.

Per tal de facilitar les entrades i sortides us demanem, si us plau, que deixeu lliure les portes d'accés a l'escola.